Druk z 2 matryc: 1 kolor plus tłoczenie bez farby

Drukowanie bez farby, umownie nazywane u nas drukiem typu 'blind print’ odbywa się z takiej samej matrycy drukarskiej jak druk z farbą. Dlatego też w tego typu projektach jest to kalkulowane jako druk 2 – kolorowy. Tłoczenie bez farby nie wymaga w projektach nic więcej, niż zaznaczenie tego innym, umownym kolorem (zwykle jest to magenta). Przykłady takich prac i efektów finalnych prezentujemy poniżej.