przygotowanie projektu graficznego do druku

Akceptujemy pliki wektorowe (za wyjątkiem plików Corel Draw, czyli .cdr)
Możliwe formaty to:
a/ Adobe Illustrator (zapisane w dół do wersji CS4) – .ai
b/ Inkscape – .svg
c/ Inne – .eps, .pdf drukarski
Przygotowanie :
 • projekt w skali 1:1
 • fonty zamienione na krzywe
 • jeżeli wewnątrz pliku jest wstawiona grafika, musi być ona wcześniej w pełni zwektoryzowana
 • dostarczony plik powinien być separowany i mieć każdy kolor (zastosowany podczas finalnego druku) w oddzielnej warstwie pliku
 • w przypadku używania koloru czarnego powinien być zapisany jako 100% czerni ale wg panelu CMYK (0,0,0,100%), plik po separacji na warstwy koloru idzie do naświetleń które budują matryce, kolor finalny dobierany jest dopiero ręcznie przed drukiem
 • żadnych przejść tonalnych i przezroczystości (nie drukujemy rastrami tylko solid/apla)
 • numery kolorów PMS według wzornika Pantone Solid Formula Guide Uncoated
 • dodatkowo dołączony plik bitmapowy (jpg, tiff, gif lub bmp) z kolorami i finalnym wizerunkiem projektu (w celu weryfikacji i wizualizacji)
 • minimalny font tekstowy Arial 6 punktów lub odpowiednik wielkości
 • nie zalecamy projektowania do samych krawędzi elementów grubszych niż 0.5 mm ze względu na ryzyko deformacji przekroju druku po cięciu, wykonujemy to tylko na ryzyko klienta,
 • jeżeli już musisz trzymać sie blisko krawędzi –  spady to 3 mm (ale … jeżeli coś dotyka krawędzi użytku, powinno wychodzić za nią min 0.5 mm, jeżeli coś jej nie dotyka, musi trzymać się od niej z dala min. 3 mm),
 • dla druków z kolorowanymi krawdziami – nic w projekcie nie może stykać się z krawędziami, deformacja przekroju druku nawet w małym punkcie uniemożliwia kolorowanie
 • minimalna linia 0.15 punkta (0.05 mm grubości), rekomendujemy jednak dla bezpieczeństwa 0.2 punkta
 • minimalna kropka (te trudniej utrzymują się na matrycach niż linie) to 0.3 punkta średnicy
 • rozmiary w krotności 5 mm ( wizytówki z reguły 90×50, 85×50 i dla fanów złotego podziału 90×55)
 • dla innych druków max rozmiar matrycy drukarskiej jaką możemy użyć to obecnie format A5 czyli 148×210 mm ze znakami (niekiedy możliwy jest druk formatu A4 ale składanego z 2 matryc A5)